> Rude

Rude

Rude

Mjesto Rude nalazi se pet kilometara jugozapadno od Samobora. Kroz rudarsku dolinu, kojom teče potok Gradna (koji je Samoboru pribavio laskavi naziv naše Venecije zbog mnogobrojnih mostova na njemu) vijuga stoljećima stara prometnica povezujući Samobor s Plješivicom i Jastrebarskim.

Prošlost ovog malog mjesta nadomak Samobora više je nego zanimljiva. Povjesničari kažu da je mjesto vjerojatno nastalo u ranom srednjem vijeku a možda čak i kasnije, jer neki podaci govore da se bakrena ruda na tom području kopala još u antičko doba.

U petnaestom stoljeću selo se zvalo Rovi (Roruje) a to znači ruda, a otuda naravno potječe i današnji naziv. Prvi Rudari bili su njemačkog porijekla, o čemu govori i veliki broj njemačkih prezimena današnjih stanovnika Ruda.

O iskorištavanju rudnika u selu Rude govore podaci još iz 1530. godine, prema kojima osim nalazišta bakrene Rude ima i nalazišta željezne rudače, kositra i sadre. Život i rad rudara bio je kao i u gotovo svim rudnicima svijeta težak i mukotrpan. No njihova svijest i solidarnost bila je na zavidnom nivou. Rudari su osnovali svoju bratovštinu (blagajnu) koja je pomagala bolesne i nemoćne rudare. U ovom rudniku izbio je i prvi rudarski štrajk na području današnje Hrvatske i to 1808. godine.